IVF сам по себе си не е индикация за Цезарово сечение. Много често асистираните репродукции завършват с оперативно родоразрешение, поради струпване на няколко относителни индикации. Обикновено това са напреднала възраст на майката, понякога съпътстващи заболявания и др. Важен е индивидуалният подход към пациентите, защото както няма едно и с едно идентични раждания, така със същата сила важи това за бременностите и за Цезаровите сечения. Затова е много важно да се преценят конкретните параметри на дадения пациент и да се вземе обмислено и аргументирано решение.

д-р Александър Кобаков, акушер-гинеколог