Много баби, хилаво дете.

Родители на пораснали деца, Вие знаете, че с всяка изминала година времето лети по-бързо. Толкова, че неусетно децата вече имат свои деца. И вземат решения за тяхното възпитание и бъдеще. Част от порастването е да им позволите да го правят. Пуснете ги! Те вече са отлетели! И това е прекрасно! Значи сте ги научили да могат сами. 

Баби и дядовци, апелът ми към Вас е да не се намесвате! Недейте да помагате, когато не е поискано от Вас. Не натрапвайте мнение. Това никога не завършва добре. Отчуждавате децата и внуците си от Вас, а може да допринесете и за проблеми в семействата им. Помагайте, само и ако Ви помолят и то конкретно – точно за това, за което сте повикани. Не давайте акъл и не се опитвайте да предотвратите грешки – по всяка вероятност това няма да помогне, а ще има точно обратния резултат. Помнете, че опитът идва с грешките и предлагайте само подкрепа. А съветите, те нека да бъдат само поискани. Ще видите, че така децата Ви ще се допитват до Вас и ще искат помощта Ви.

Галина Богданова, майка на две дъщери и баба на 4-ма внуци