“Светът е мой. Вече всичко мога да достигна.”

  • Въвеждане на правилата по вербален път: вече става възможно на детето да се обяснява, физическото дава път на езиковото и мисловното.
  • Изработване на правила в семейството. Вече границите могат да бъдат поставени. А опасностите ограничени.
  • Стратегии за прилагането им – най-важното е всички да са на едно мнение и детето да няма възможност да лавира между мама и тати или между баба и дядо. Правилата да бъдат спазвани от всички!
  • Рутината и навици са в основата на хармонията. Съставянето на повтарящ се режим помага на бебето да бъде спокойно и да има предвидимост в дейностите му.
  • Самостоятелност: тя носи едновременно радости и трудности. За да преобладават първите, постарайте се средата за бебето да е адаптирана.
  • Играта като помощник в ученето – Нека времето заедно да е пълноценно. Седнете на земята до детето и си играйте с него. В тази възраст започват игрите на ужким. Показвайте животни, разглеждайте книжки, редете кубчета, играйте си на криеница. Всяка целенасочена игра е пълноценно време. Което е безценно и ще се отплати с връзката, която ще изградите с детето си, а и със знанията, които то неминуемо ще попие.

 

Архив 1 наум