Каквото и да видите да прави някоя майка, никога, никога, за бога НИКОГА, не я поучавайте, не я съветвайте и не дай си боже, не я критикувайте. За да го прави, значи има причина. Да, знаем, че имате основание да смятате, че мозъкът на бременните и особено на родилите е в известна степен компрометиран, но въпреки това знайте, че всяко действие има ясно основание. Често ще Ви се струва, че въпросната клета натура извършва нелогични, социално неприемливи, откровено дразнещи и лишени от логика неща. Просто не я критикувайте! За всеобщо добре е! Оставете клетото създание да прави каквото е решило и само, ако можете да помогнете с действие (не с думи, камо ли със съвети) можете да предприемете нещо. В противен случай подминете тихо или повдигнете съчувствено рамене.

Архив: 1 наум