За безопасност на сготвените храни в заведения и улични будки.

Коронавирусите обикновено могат да достигнат до прибори за хранене или ястия, чрез заразен човек, който киха или кашля директно върху тях и те могат да оцелеят на тези твърди повърхности за известно време. След това е възможна инфекция, ако вирусът за кратко време след това попадне върху лигавиците на устата, гърлото или очите. Въпреки това, все още не е наблюдавано инфектиране със SARS-CoV-2 по този път на предаване. Предаването се осъществява главно чрез капчици в резултат на кашлица и кихане, които се абсорбират от други хора през лигавиците на дихателните пътища, вероятно и през очите и лигавицата на устата.

Замърсяването с вируса на съдове за хранене и за пиене, като например чинии, чаши и др. в заведения може да се случи ако вирусът попадне върху тях чрез ръце или слюнка на инфектиран. Теоретично може да се случи предаване на хора, ако такъв съд не е бил достатъчно добре почистен. Засега обаче инфекции със SARS-CoV-2 по този път на предаване все още не са открити.

Като обвити вируси, при които генетичният материал е покрит от слой мазнини (липиден слой), коронавирусите реагират чувствително на вещества, които разтварят мазнини, като алкохоли или повърхностно активни агенти, които се съдържат в сапуни и препарати за миене на съдове като отстраняване на мазнини. За коронавируса на SARS, лабораторно проучване показа, че третирането на съдовете с конвенционален детергент за 5 минути при стайна температура води до пълно инактивиране на вируса. По-дългите периоди от време и по-високите температури могат да повишат ефективността на инактивирането на вируса. По този начин почистването на съдовете за хранене и пиене в съдомиялни машини при 60 градуса по Целзий или по-висока температура е особено ефективно. Ако това не е възможно, вода с висока температура (> 45 ° C, но не по-висока от 50 ° C, за да се защитят ръцете), заедно с почистващ препарат, трябва да се използва при ръчно измиване. Когато се използва по-студена вода, трябва да се внимава особено, за да се гарантира, че се използва достатъчно количество почистващ препарат, че съдовете се оставят в мивката за по-дълго време с препарат и се почистват внимателно механично и след това се изсушават.

проф. д-р Веселка Дулева, дм, началник отдел „Храни и хранене” в Националния център по обществено здраве и анализи и главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Хранене и диететика“