Ние хората сме много различни – изглеждаме различно, мислим различно, живеем на различни места, имаме различни ценности, отдават ни се различни неща. Всичко това определя поведението ни, реакциите ни, стремежите ни, изборите ни. Децата ни. И поведението им. Всичко.

Кое е правилно и кое не? Едва ли има универсален отговор на този въпрос. Защото правилното е нещо, което има отношение само към теб. Същото “правилно” може да се окаже напълно погрешно за някой друг. Опасно е да съветваш някого или още по-лошо – да му натрапваш мислите и мнението си, особено ако ти е близък и държи на теб. Няма по-лесен начин да го объркаш, да му повлияеш зле и в крайна сметка да го направиш нещастен. Всеки има право на изборите си и на грешките си. Ако искаш да му помогнеш, давайки му наготово твоя опит, можеш само да му разкажеш за него, ако те попита. Без да изискваш, без да натякваш, без да очакваш. И в крайна сметка, без да оценяваш.

Албена Павлидис, майка на трима