Предстои ми излизане в майчинство на 24.03.2020 г. Работя предимно с хора и искам зимните месеци – ноември, декември и януари да изляза в болничен, като го слея с 45-дневния болничен за раждане на дете. Въпросът ми е коя ще е базата за изчисление периода на болничия за майчинството, фактически ще окаже ли влияние върху размера на майчинството ми, ще се намали ли, или ще се изчисли на база осигурителния ми доход, който е 650 лв бруто? Благодаря Ви предварително!


Ето и кратки насоки по въпроса Ви. Имахме семинар, който правихме за документите по време на бременността и раждането. Консултирахме се с представители на НОИ и със специалист ТРЗ от една частна счетоводна фирма.

Можете да излезете в болничен след 12 г.с. от бременността. Вие сте я минали и съответно имате право. Важно е болничните да нямат прекъсване. Болничните се изплащат въз основа на брутното възнаграждения. Болничният в първите три дни се изплаща от работодателя, в размер от 70% от брутното възнаграждение, а през останалите дни се изплаща от НОИ и е в размер от 80% от брутното възнаграждение. След това Майчинството през първата година се изчислява като се изплащат 90% от брутния доход, сумарно изчислен за 24 месеца назад от датата на раждане. Реално, ако излезете в болничен сега суумата, която ще получите като майчинство малко ще се намали, но от друга страна през периода на болничен не дължите други осигуровки освен здравни и съответно е възможно да се окаже, че сумарно ще бъде по-изгодно. Реално болничният, който ще получите за периода от бременността, ще бъде по-голям или равен на нетното Ви възнаграждение в момента.

Прилагам Ви и линк към групата на 1 наум, където качваме всички презентации от срещите. Може да откриете и други полезни неща. https://www.facebook.com/groups/1953328161432249/

Майката на Филип