For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

 

0:00 Интро.

6:53 Рамки и граници при бабите и дядовците.

23:44 Пандемичните условия и помощта на баби и дядовци.

34:59 За чувството на дълг към нашите родители. Кой на кого е длъжен?

41:00 Как да работим правилно със себе си, за да можем да реагираме адекватно в ситуация, в която бабите не зачитат нашите правила.

49:34 При баба и дядо е много приятно! Не искам да си тръгвам! Къде грешим?

55:30 Как се процедира, когато бабата подстрекава пакости с детето. Какво да правим, когато афторитета на младите родители е наистина подкопан от бабите и дядовците?

В съвместната рубрика между БНР Радио София и 1 наум ще завършим месеца с приятен, но най-вече полезен разговор по темата с гост: Невена Божилова, психолог