50:00 Бебето между 3-я и 6-я месец и между 6-я и 9-я месец. Наддаване, захранване, алергии, приучаване към гърне.

1:10:00 Бебето между 9-я и 12-я месец.

:13:00 Ръст на бебето в първите месеци. Има ли някакви опасения, ако бебето расте повече от 2 см. на месец?

1:14:20 Почистване на ушите на бебето.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept