1:06:40 Болки в корема.

1:09:50 Травма на глава.

1:29:38 Удар на тила. Удар по гръбначния стълб. Падане на детето.