Болничен за бременност може да бъде издаден от акушер-гинеколога, който провежда женската консултация на майката или от нейния личен лекар. Той е в размер на до 14 дни.

На болничен по време на бремеността имат право жените след 12 г.с. на бременността си.

Ако състоянието на бременната налага ползването на по-дълъг болничен, то той трябва да бъде издаден от тричленна лекарска комисия, която оценява състоянието на майката. Той може да бъде максимум до 34 работни дни и следва да се издава с необходимата документация и набор от изследвания или съответния болничен престой.

! Болничният в първите три дни се изплаща от работодателя, в размер от 70% от брутното възнаграждение, а през останалите дни се изплаща от НОИ и е в размер от 80% от брутното възнаграждение.

Материалът е консултиран от специалист ТРЗ от “Дворска консулт”