Трудът, усилията, да избираш стръмното, защото знаеш, че това е пътят…
Днешният ден е повод да помислим как да възпитаме децата си в това. Или, по-скоро, да вземем пример от тях.
Някъде бях чела, че има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.
И да не оставяме рутината на делника да ни поглъща и да ни прави мързеливи за важните неща. Лениви за семействата и децата ни. Защото сме уморени от професиите и задълженията ни.

Майката на Филип