Децата често играейки  поглъщат малки предмети, като пластмасови части на играчки, батерии, монети и др. Предметите без остри ръбове и с малък размер могат да бъдат напълно безобидни – те най-често преминават безпроблемно през хранопровода и целия стомашночревен тракт.
Предметите с по-големи размери и остри ръбове могат да причинят наранявания на лигавицата или затрудняване на чревния пасаж. Тогава е необходимо да се обърнете към лекар, който ще назначи образни изследвания и ще прецени състоянието.
Важно е да не се опитвате да предизвиквате повръщане, тъй като съществува опасност от допълнително нараняване или задушаване.

д-р Християн Людиев, ординатор в Детско отделение на МБАЛ „Д-р Маджуров ”ООД