For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектор: Анастасия Грозева, психолог, психотерапевт и специалист по ранно детско развитие, основател за ателие за семейството “Пегас”, майка на 4 деца и изключително добър професионалист.

3:10 Каква е ролята на страхът? С какво ни помага страхът? За какво служи?

6:25 Страх от изоставяне. Страх от определени образи – например от брадати мъже. Плачът на бебето. Периода на срама. Страх от други деца. Страх от маскирани, променени хора. Как да не пренасяме собствените си страхове върху децата?

26:38 Емпатията към приказните герои. Тревожността у децата, които не откъсват връзката с майките си навреме.

40:00 Как да обясним от къде идва месото? Как да говорим за смъртта? Липсата на думи е равно на накъсване на реалността.

51:43 Кошмарите и страха от тъмното. Как да подпомогнем детето? Как да обясним страшното? Нощните терори. Кога трябва да обърнем внимание на страховете?

1:13:00 Когато детето е по-плахо, предпазливо, повече се пази от околния свят.

1:14:00 Страховете на родителите. Как да предпазим децата от нашите страхове?

1:18:26 Какво означава липсата на страх?

1:20:39 Дете на 5 години изпитва любопитство към смъртта с конкретни въпроси. Как да подходим?

1:22:20 Детенце изпада в ужас и паника от медицински интервенции.

1:25:17 Шума и страха. Фрустрацията.

1:27:10 Кога започваме да се изправяме пред страха на детето?

1:28:03 Кога страховете се засилват? В кои периоди е нормално да се появяват нови страхове и да се увеличават?