Прекалено добрият родител често не може да преживее факта детето му да се чувства нещастно и допуска грешката да позволява капризи или изпълняване на желания, които са в противоречие с правилата вкъщи.  Ако това се случва твърде често, учи детето на нетърпимост към фрустрация и дискомфорт, а също така и  на убеждението, че нещата просто му се полагат, без да се изисква с нещо да бъдат заслужени.
Деца, израсли по подобен начин, изпитват трудности като възрастни – те имат прекалено високи очаквания към приятелите си, на работните си места и в личен план и не смятат, че от тях също се очаква нещо в замяна. Освен това имат склонността да обвиняват другите за неуспехите си – под други може да се разбират късмета, родителите, шефовете, или дори финансовата и политическа обстановка в страната. По този начин те не поемат отговорност за случващото се в живота си и обикновено търсят виновника извън себе си.
За да не допуснем децата ни да се превърнат в такива възрастни, от нас зависи да спазваме правилата в семейството.
Постоянно, справедливо и с известен дискомфорт както за нас, като родители, така и за децата ни.
Това ще ги превърне в отговорни възрастни, които спазват ред и правила, знаят, че успехите донасят постижения и че усилията биват възнаградени.

Лена Лалчева, психолог