Ясно и категорично направете разграничение между емоциите и поведението. Наличието на силно чувство не дава право на физически отговор. Tова послание е важно да бъде интегрирано. Тук особено ключова е ролята на бащата, който от позицията на авторитет следва да припомня това правило.
Реплики: „Нормално е да си тъжен, да си ядосан, да ревнуваш, но е забранено да нараняваш бебето и/ли мама!“.

Елена Мечева, психолог