5 неща, които са важни за новороденото:

Гушканите деца проговарят по-рано, имат по-ниски нива на тревожност и са по-устойчиви на стрес и промени.
Говорене с и на детето от първия ден;
Ангажирайте всичките му сетива в опознаването на света, чрез песни, броилки, четене;
Нека има време за игра, но и време за скучаене;
Излизайте навън.

Откъс от презентация за Ранно детско развитие на Маргарита Габровска по време на лекция за бременни