“Още от раждането си децата са завършени хора, тоест умеят да общуват, да реагират, да проявяват съпричастност. Тези качества не се научават, те са вродени.”

Йеспер Юл “Твоето компетентно дете”, изд. Жанет 45