Веднага след раждането и след това преди изписването на бебето, в болницата, се правят някои изследвания. Ето и малко разяснения около първите изследвания и техните показатели.

Хемоглобин (Нв ). При изследване на кръв, взета от пъпната връв на доносено дете през последните седмици от вътреутробния живот, както и на новородено се установяват високи стойности на хемоглобина – до 190 г/л. Към края на първата седмица концентрацията му у новороденото намалява, обемът на кръвта се увеличава и през 2–3-тия месец от живота на детето хемоглобинът достига стойности 90–110 г/л. След третия месец постепенно се покачва и показва стойност около 125 г/л при малкото дете.

Червени кръвни клетки (еритроцити). Непосредствено след раждането броят им е увеличен – до 6,8 х 10/12 л (физиологична полицитемия). Към третия месец броят на еритроцитите намалява, нормализира се към 1,5-годишна възраст.

Броят на ретикулоцитите при раждането също е повишен.

Хематокритната стойност при новороденото е висока – до 0,61 л/л (физиологична полицитемия). След втория ден до втората седмица се повишава до 0,70 л/л, след което постепенно спада и достига стойност около 0,43 л/л на 10–12-месечна възраст.

Бели кръвни клетки (левкоцити).При раждането се установява увеличен брой на левкоцитите – до 30 х 10/9/л, който с израстването намалява до 17,5 х 10/9/л на 1 год. и до 15,5 х 10/9/л на 4 год.

­– Диференциално изброяване на левкоцитите (ДКК). Нормално в периферната кръв се наблюдава 7-типно диференциране на левкоцитите (пръчкоядрени, сегментоядрени, еозинифилни, базофилни, моноцити, лимфоцити, плазмоцити). Големите хематологични апарати диференцират 5 вида левкоцити. При раждането на детето левкоцитната формула е както при възрастните, т.е. около 0,65 сегментоядрени клетки и около 0,25 лимфоцити. Може да се наблюдават и по-млади клетки до 5-ия ден. Към 4-ия ден броят на сегментоядрените се изравнява с този на лимфоцитите, след което лимфоцитите се увеличават, сегментоядрените намаляват, като достигат стойности, обратни на тези при възрастни. На 4-годишна възраст броят на двата вида клетки се изравнява отново и постепенно левкоцитната формула добива вид като тази при възрастни.

СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите). При раждането СУЕ е 1–2 мм/ч. Дължи се на увеличения брой еритроцити, повишения хематокрит, намалената концентрация на глобулините. След 4-тата седмица до 2–3-тия месец може да се наблюдава леко ускорена СУЕ.

Д-р Д. Петкова, Лаборатория „ЦибаЛаб“