Всеки месец, по време на детската консултация, личният лекар наблюдава състоянието и развитието на бебето. Измерва теглото, измерва ръста му, обиколките на главата и на гърдите. Проверява рефлексите му и се запознава с общото му състояние.

Допълнителни прегледи и изследвания през първата година:

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст, се прави изследване на албумин в урината

Два пъти годишно – на шестмесечна и едногодишна възраст, се извършва обща оценка на зрение и на слух;

Два пъти – при навършване на един и четири месеца на детето, е предвидено клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия. Ако личният лекар прецени, че е необходимо, ще издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) за

Консултация със специалист ортопед;

От 2013 г. в обхвата на профилактичния преглед на деца до 1 година е включено „Ехографско изследване на отделителна система“, което се извършва еднократно на 6-месечна възраст на детето от лекар специалист по „Нефрология“/„Детска нефрология и хемодиализа“, „Урология“ или „Образна диагностика“. За целта личният лекар/ лекарят-специалист по „Педиатрия“, изпълняващ програма „Детско здравеопазване“, трябва да издаде медицинско направление (бл. МЗ-НЗОК №3) или (бл. МЗ-НЗОК №4). Изследването не се назначава, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат;

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст – се извършва изследване на кръвта (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC) и седимент в урината.

Пълният текст и цялата брппшура, изтеглена от сайта на Министерството на здравеопазването, можете да свалите от линка:
Профилактични дейности при деца на възраст от 0 до 18 години

1 наум, след щателна проверка и разговор с НЗОК (направена на 09.01.2020 г.)