For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектор: Калина Дулева от Needforneat. Ко-водещ Ивета Рангелова. От нужда към действие – от разхвърляне към подреждане. Трябва ли да хвърляме вещи? Как да съобразим притежанията си с ролите, които имаме?

15:00 Защо трупаме вещи? С какво да се разделим и какво да запазим? По-малкото е повече.

26:00 Защо по-малкото е повече? Защо дрехите и вещите ни отнемат от времето? Мек начин да направим промяна. Как да се отнасяме към дрехите си за работа?

43:50 Как редът в ежедневието се свързва с ролите ни?

57:55 Подреждането – как да подходим? Как да постигнем ред в хаоса в малко жилище?

1:04:35 Как да подредим детската стая? Презатрупването с играчки. Как да се разделяме с вещи, които не ползваме? Къде можем да даряваме дрехи и вещи?

1:19:00 Needforneat – каква е дейността на Калина Дулева и малко повече за нейната мисия?