“Деца които често са критикувани стават или критични към другите, или самокритични.

Деца отгледани в дом, в който се проявява насилие сами ще проявяват насилие или ще демонстрират саморазрушително поведение.

Деца израснали в семейство, в което не се дава израз на емоциите ще станат или мълчаливи, или прекомерно приказливи.

Деца подлагани на физическо или сексуален сексуален тормоз ще са склонни към ексцесии, саморазрушително поведение или пък на ексцесии и насилие.

Много възрастни действат по начин, който според тях изразява обичт и грижа, но всъщност далеч не е така. Други имат желанието да показват обич, но само желанието не стига.”

Йоеспер Юл, “Твоето компетентно дете”, изд. жанет 45