По какъв начин да работим с децата, за да развият умението да бъдат търпеливи? В днешно време като цяло на всички ни се иска нещата да се случват на момента, но ми се иска да помогнем на малките и на себе си, да бъдем малко по-търпеливи и да полагаме старание дадено нещо да ни се получи.


Мисля, че отговорът е в собствените Ви думи – “В днешно време като цяло на всички ни се иска нещата да се случват на момента, но ми се иска да помогнем на малките, и на себе си, да бъдем малко по-търпеливи и да полагаме старание дадено нещо да ни се получи.” Може би Вие повече от децата търсите търпение за себе си? Неприятно е, но е факт – ако дадено нещо е трудно за родителя, често то е трудно и за детето. Простичко, но ефективно правило е: “Това е положението… за всички ни!” Не само за децата, но и за Вас като родители. Когато обяснявате правилата като ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ, не само за тях – те свикват, че не са единствените прецакани. Като обобщение – търпение се тренира с неполучаване на всичко веднага! Като това почти винаги е следвано от известна фрустрация, която ниее трябва да изтърпим. 

Елена Мечева, клиничен и консултативен психолог