Лекцията на 1 наум “Как да преодолея раждането” можете да гледате тук. Картината е лоша само първите няколко минути, след това се оправя 🙂

Как да преодолея раждането

За всяка една от нас раждането е най-личното, най-силното и най-повратното събитие в живота. Незавсимо дали е протекло прекрасно или ужасно. Има защо да е така. Ще направим една обща тема – разговор за раждането, в която заедно да положим основата на неговото преживяване, преодоляване и освобождане.Лектор: Елена Кръстева, психолог и психотерапевт, специлиазиран във фамилна терапия и терапия на двойката

Публикувахте от 1 наум в Петък, 5 юни 2020 г.