For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектор: Сузана Степанова, психолог, детски психотерапевт и директор на Maple Bear Sofia Vitosha.

4:24 Човешки умения, които са фундаментално важни за развитието на детето. Щастието, знанията и ученето. Екипни умения. Разбиранията на децата за действителността. Любовта и уважението към децата.

26:06 Увереност и самочувствие. Буйните деца. Тревожност и чувствителност.

36:07 Как да направим детето адаптивно.

47:30 Как да се подготвяме, за да успяваме да подкрепим детето максимално добре? Поставянето на граници. Как да съхраняваме и култивираме любопитството на детето и в същото време да го защитаваме? Малко повече за различните системи на образование.

1:12:10 Подкрепата към децата и трудността.

1:16:25 Социалната среда на детето.

1:20:00 Кретивност и изобретателност. Адаптация в ясла и детска градина. Емоционалната интелигентност.