Мляко се произвежда постоянно.
Пълна гърда = бавно производство.
Празна гърда = бързо производство.
Извод: По-често кърмене – увеличаване на млякото. По-рядко кърмене – намаляване на млякото.

Млякото се поддържа чрез: Гърдата се изпразва често; Гърдата се изсуква добре.
Често кърмене = много мляко.

Откъс от лекция за кърменето, изнесена от Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация