При възпитанието на децата не може да не се въвеждат правила. Такъв е светът, в който живеем. Ние също се съобразяваме с много норми. Ето как да ги въвеждате правилно, за да не попадате в капана на неизпълнените закани и загубения авторитет.

4 кратки стъпки:

  1. Назовавате правилото;
  2. Подсещате веднъж;
  3. Предупреждавате;
  4. Позволявате на последицата да влезе в сила.

Съветът е взет от презентацията “Защо не ме слуша детето”
на психолозите Анета Жечева и Антоанета Христова