Как се взима урина – обикновена и как стерилна? Трябва ли да бъде на гладно? Колко време след взетата проба трябва да се отнесе в лабораторията?


Обикновена урина – Първа сутрешна урина след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд. Носи се в лабораторията максимум до 2 часа.
Стерилна урина – Средна струя на първата сутрешна урина след тоалет. Доставя се в стерилен, добре затворен съд. В стерилен контейнер до 2 часа при (18-25°C). Във вакутейнер (епруветка) за стерилна урина до 24 часа при (18-25°C). Няма изискване за прием на храни и напитки преди отделянето на материала.

МДЛ Цибалаб ЕООД