Зрението  при новородените не е така добре развито, както останалите сетива. Това се дължи на факта, че ретината все още не различава определени цветове и нюанси, поради тази причина новородените могат да отчетат само контрастите в цветовете и особено контраста между черно и бяло. Разбира се, в рамките на няколко месеца – до около 2-годишна възраст, ретината се адаптира към обстоятелствата и започва да изпълнява пълноценно своите функция.
В началото бебето не вижда ясно и форми на повече от 33 см от него. През втория месец, това разстояние се увеличава на 50 см, а през третия достига до 3 метра.
Много е важен правилният подход към визуалната стимулация на детето, още в първите дни, тъй като предстои един период свързан с бурно изграждане на нервни връзки в целия организъм. При развитието си, бебето получава информация за света, чрез петте си сетива – колкото повече информация получава, толкова повече връзки се създават между нервните клетки, което благоприятства цялостното развитие на мозъка.
Освен черно-белите образи, бебетата имат предпочитания към кръглите форми и към лицата на хората, като дори се смята, че очите предизвикват особен интерес тъкмо заради контраста създаван между зеницата и склерата (бялото на окото).
Американски психолог в началото на 60-те години на 20-ти век доказва полезността от стимулиране на зрението на новородените и бебетата с виско контрастни илюстрации, след него редица психолози не само потвърждават неговата теория, но допълват  изследванто му с доказателства за положителния ефект както при бебетата, така и при малките деца до 2-2,5-годишна възраст, където черно-белите илюстрации подпомагат и развитието на въображението.

Весела Крисел, HR по професия и
автор на образователната книжка “Светът на Лара и Феликс”