Трябва ли да внимаваме с консумацията на храна и напитки в деня и вечерта преди изследванията. Кое повлиява непосредствено? Шоколад? Алкохол? Други?


• Липидите в храната влияят на всички биохимични анализи.
• Лекарства, хранителни добавки, витамини, някои хормони и микроелементи – влияят на имунохимичните анализи.
• Шоколад – влияят на изследвания на щитовидната жлеза и показатели на въглехидратната обмяна.
• Алкохол – влияе на чернодробните ензими, ПКК и други, в зависимост от дозата и продължителността на приема.