До двегодишна възраст на децата трябва да се предлагат само пълномаслени млечни продукти. Нуждите на малките деца от мазнини са многократно по-високи от тези на възрастните, не на последно място и заради изграждащата се миелинова обвивка на невроните в мозъка, която е предимно от мазнини. Затова само пълномаслени храни, освен ако детето има специфичен проблем и работи с диетолог.

Христина Янева, консултант по кърмене, IBCLC, лекарски асистент