Моля, дайте повече информация при гърч, вследствие на висока температура, може ли детето да си “глътне езика”? Ако подобно състояние е възможно – как процедираме?


Едно от най-важните неща при температурен гърч е да обезопасите детето така, че да не се удари/нарани на някакъв предмет и да не го пипате по време на самия гърч (не забравяйте да засечете продължителността на гърча, защото това може да се окаже полезна информация за лекарите и последващо евентуално лечение). Т.к. гърчът отнема много от енергията на тялото, е възможно след него детето да остане вяло, да не реагира адекватно и дори да изпадне в безсъзнание. Рискът да остане в безсъзнание и да лежи по гръб е точно опасността от “гълтане на езика” или, както е правилно да се каже – пропадане на основата/корена на езика в дихателната тръба и запушването на дихателните пътища. Това, което трябва да направите, е да обърнете детето в стабилно странично положение (настрани). Стабилно странично положение (ССП) се нарича позата, в която се поставя пострадал в безсъзнание или с нарушено съзнание и опасност от повръщане. Пострадалият се поставя легнал стабилно настрани с леко отведена назад глава и отворена уста, като по този начин се осигурява проходимост на дихателните пътища и се намалява опасността от вдишване на повърнати материи и др. Поставянето в ССП се извършва много внимателно, за да се предпази пострадалият от допълнителни увреждания (най-вече от усукване на гръбначния стълб). Наблюдавайте детето и се обадете на телефон 112. След това се консултирайте с наблюдаващия го педиатър.

Андриан Георгиев, инструктор по Първа помощ в Училище по първа помощ