Пост от групата на 1 наум

Здравейте! Карате ли се понякога на дечицата си, ако направят някоя беля? Ако не, как реагирате в дадена ситуация, ако виждате, че ви прави напук? (1г4м)

Отговор от Теодора Паунова – майка и част от семейството на 1 наум

Зависи какво визирате под “беля”. На тази възраст децата предимно опознават, пробват, изучават. Не влагат някакви лоши чувства и нямат още това развито мислене “ще правя напук”. Ако правят нещо, то най-често е провокирано от любопитство и желание да се развиват и да учат. Ако сме запознати със стадиите на развитие на детето, можем да съобразим как да реагираме. Разбира се, хора сме. Понякога може да бъде много трудно да запазим самообладание. Затова възпитанието на едно дете започва от възпитаване на самите нас. В тази възраст започва така наречения “бебешки пубертет” и осъзнаването на детето като отделна личност, което съответно води до желание да правви всичко самостоятелно. Карането в тази крехка възраст може да афектира зле на детето, особено придружено с викове. Границите могат да се поставят по твърд, но емпатичен начин, чрез спокоен тон и обяснения. Също така е добре да се избягват отрицанията от сорта на “не прави това, не пипай там” и т.н, тъй като те не могат да разберат още значението на това абстрактно “не” и съответно чуват само “прави това” . Например ако не искате да не пипат в контакта вместо сухото “не пипай там”, може да обясните на детето какво е това контакт, за какво се използва, какво може да му се случи ако пипа там. Същото важи и за нещата, които считате за “бели”. Всичко опира до търпение, обяснение и емпатия към детето.