12:30 Кога се взима решение за вида на раждането. Как се изчислява термин?