5 неща, за които не си даваме сметка, когато наказваме:

Често наказанието спира един вид нежелано поведение, но на негово място идва друго;
Наказанията карат детето да се страхува да не загуби родителската любов;
Предизвиква враждебни чувства;
Кара детето да остане инфантилно;
Може да отключи порочен кръг за търсене на внимание.

Този съвет е взет от презентацията “Защо не ме слуша детето”
на психолозите Анета Жечева и Антоанета Христова