Имам ли право на детски надбавки? Какви трябва да бъдат доходите на семейството, за да се получава тази помощ?

•За да имате право да получавате месечни помощи (детски надбавки) за дете до завършване на средното му образование, ще трябва първо да изчислите средния месечен доход на член от семейство за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация.
•От 2018 година, за да получавате детски надбавки средният месечен доход трябва да е по-нисък или равен на 400 лева на член от семейството (Например за тричленно семейство, той не трябва да надвишава 1350 лв.). От тази година семействата с доход от 400,01 до 500 лв. на човек също имат право на помощи, те получават 80% от пълния размер на помощта.
•Месечната сума на помощите (за семействата с доход до 400 лв. на член от семейството) е в размер на: за семействата с едно вече се отпускат 40 лева; с две деца -90 лв., а за семейства с три деца -135 лв.

1 наум след консултация със специалист ТРЗ от “Дворска консулт”