9:30 Колко най-бързо може да се случи отбиването, ако обстоятелствата го налагат?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept