През първите 6-8 седмици от живота си, новороденото преживява процес на бурна адаптация. Бебето трябва да се адаптира към нов начин на съществуване от вътреутробния „воден” до “сухопътен“. Основни промени: да диша, да топли себе си, да добива и да преработва храната.
Новороденото е лишено от основни средства за общуване. То опознава света чрез родителската подкрепа.
Затова в тази възраст то разчита на майчината интуиция. “Изисква” от нея да „прочете“ дори онези потребности, за които то самото не подозира.
Кризата на новороденото завършва след 6-8 седмици, с появата на така наречения комплекс на оживлението.
Приемаме, че бебето вече се е приспособило при прояви на естествена радост при появата на мама. Спокойният дневен режим, редовният сън и хранене, добре регулираният процес на кърмене – всичко това помага скоро да почувства този свят като свой.

Надежда Милева, психолог