Появява се около първата година и продължава 6-8 месеца. Това е периодът, в който детето създава нови отношения със света. Те са свързани с развиващите се умения да ходи и да говори.
Детето започва да разбира, че мама не е част от неговата цялост, не му принадлежи, а тя има й свои собствени интереси, свой живот! И в този момент започва да се опасява, че ще го загубят или ще го изоставят.
В тази възраст детето проявява своите първи „волеви“ решения: това може да са истински „протестни акции“, „опозиции“, противопоставяне на другите.

Надежда Милева, психолог