Всеки родител на малко дете знае, че децата боледуват често. Когато личният лекар на детето е на работа, водим детето при него. Как да постъпим обаче, когато вечер или през почивните дни имаме спешна нужда от лекар за детето си?

Ето и някои стъпки, които да следваме, когато детето е болно:

В случай на оплаквания и състояния, които не са спешни потърсете Вашия ОПЛ. Общопрактикуващият лекар осигурява постоянен денонощен достъп до медицинска помощ по един от следните начини:

  1. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител;
  2. по договор с друго лечебно заведение, разкрило дежурен кабинет;
  3. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар.

Важно е да сте информирани как Вашият личен лекар е осигурил часовете, в които не е на смяна, също и през нощта и през почивните дни. Така ще знаете накъде да се отправите в случай на нужда. Тези прегледи са предвидени по НЗОК и ако спазите този регламент, те не се заплащат.

При неспешни състояния и неспазване на посочения ред прегледите се заплащат според ценоразписа на лечебните заведения, независимо че всички деца са здравноосигурени.

Хоспитализации на деца, които не са спешни се осъществяват само чрез направление за хоспитализация от личен лекар или специалист.

При спешните състояния в детска възраст, бързото достигане до точния специалист е от решаващо значение за добрия изход.

На територията на София има 14 държавни и 3 частни лечебни заведения, които хоспитализират деца.

Спешени педиатрични кабинети и възможност за хоспитализация има в:

Детска клиника на УМБАЛ „Александровска“, бул. “Св. Георги Софийски” № 1
Национална кардиологична болница, ул. „Коньовица“ 65,
УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, бул. Тотлебен № 21
Окръжна болница, УМБАЛ „Света Анна“, ул. „Димитър Моллов“ №1

Също така преглед и прием осигуряват частните болници:
Аджибадем Сити клиник болница Токуда, бул. “Никола Й. Вапцаров” 51 Б
УМБАЛ „Софиямед“, бул. “Г. М. Димитров” 16
Болница „Здравето“, ул. „Маестро Кънев“ 4.
Пета МБАЛ (за деца над 1 г.),  бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А;
Втора МБАЛ, Ул. Христо Ботев 120;
Правителствена болница „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. „Козяк“ № 1;
Възможност за преглед 24 ч. в денонощието и стационарно лечение, но без хоспитализация, предлага Поликлиника България, бул. „България“ 59 А.

При съмнение за шарка, чревна инфекция или друго инфекциозно заболяване се насочете към детските отделения на инфекциозна болница (СБАЛИПБ), бул. Акад. Ив. Е. Гешов 17, или към инфекциозното отделение на окръжна болница (УМБАЛ „Св. Анна“), ул. „Димитър Моллов“ №1.

При хирургичен проблем или травма – УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, бул. Тотлебен № 21.

При необходимост от спешна консултация с УНГ специалист –УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ, ул. „Бяло море” №8

При спешна нужда от очен лекар – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ, ул. „Бяло море” №8 или Очна клиника на УМБАЛ „Александровска“, бул. “Св. Георги Софийски” № 1.

Педиатрията (СБАЛДБ), бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11 – има само приемен кабинет, ако детето няма нужда от хоспитализация, прегледът се заплаща. Там се лекуват и се приемат предимно хронично болни деца.

д-р Таня Андреева, педиатър и детски ревматолог

За да улесним родителите създадохме HealthyKid Sofia – безплатно мобилно приложение, което ще помогне на родителите бързо да достигнат до детски специалист при спешни състояния и симптоми на децата, които изискват лекарска намеса.

Приложението е лесно за използване, с възможност да изберете най-близката болница, според Вашата локация и симптомите на детето.

Проблемът с разпръснатите детски лечебни заведения ще се разреши само когато бъде създадена обединена Национална детска болница. Можете да видите подробности на http://detska-bolnitsa.org/