For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Разговор с психолога и психотерапевт Димитрина Младенова.

4:47 Какво е основното, което е важно да знаем за тревожността?

25:45 Нормативната страна на тревогата. Кога излизаме от рамките?

53:25 Конкретни примери за тревожност. Следването на нормата и желанието ни да правим всичко “както трябва”.

1:13:00 Как можем да си помогнем при силна тревожност?

1:31:08 Детето е отделна личност.