For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

 

0:00 Интро. Гост специалист: Димитрина Младенова, клиничен психолог и психотерапевт.

31:18 Как да поставяме граници, без да нанасяме травма на детето? Как да сме убедени, че действията са ни безопасни за развитието на детето и в същото време градивни? Връзката между нашите травми и отношението ни към децата. Трябва ли децата да са винаги щастливи? Как поставяме правила?

1:07:45 Адаптацията в детска градина и ясла. Паралела с границите. От къде идват правилата?

1:29:40 Как се справяме с проблемите, когато имаме много знания и умения?