For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Гост – психолог и психотерапевт Димитрина Младенова.

19:11 Отговорността – това ли отключва поривите към свръхконтрол на майката след раждането на детето?

36:54 Трудните деца и схвръхконтролът.

48:20 Когато искаме другите да се водят изцяло по нашите лични убеждения за отглеждане на дете и то не се случва. Невъзможността да делегираме отговорности, задачи и права на друг човек.

1:00:25 Истинските неща не са перфектни.

1:09:04 Детската площадка и свръхконтролът.

1:19:30 Какво точно е свръхконтролът и защо той ни пречи? Контролът върху нашите собствени емоции.