Всяка съвременна майка, чийто инстинкт е малко или повече закърнял от модерния начин на живот и изискванията му, се допитва до таблиците, за да е сигурна, че детето й се храни достатъчно и че се развива, спрямо нормата.

Ето малко официална информация.

Таблица за тегло на децата от 0 до 2 год. Източник: Учебник по педиатрия, проф. Д-р Драган Бобев, д.м.н. и доц. д-р Евгений Генев, к.м.н

Момчета Възраст Момичета
Min kg Max kg Min kg Max kg
2,6 5,5 Новородени 2,7 6,5
2,6 7,3 1 месец 2,4 6,4
3,1 7,8 2 месеца 3,1 8,7
3,5 8,9 3 месеца 3,5 9,4
5 10,5 4 месеца 4 9,4
4,4 11,4 5 месеца 5,1 11
5 12,9 6 месеца 5,1 11,2
6,4 12,6 7 месеца 5,6 10,8
6,5 15 8 месеца 5,2 11,8
6,3 13,6 9 месеца 6,1 14
7,1 14 10 месеца 6,6 12,7
7,4 14,1 11 месеца 5,3 13,4
7,6 14,6 1 година 7,1 14,8
6,9 15,8 1 година и 3 месеца 7,7 14,8
8,4 15,9 1 година и 6 месеца 7,6 15
8,9 16,7 1 година и 9 месеца 7,8 16,3
9 17,6 2 години 8,2 18

Доказано е, че кърменето осигурява най-добрата имунологична защита, бързо и адекватно физическо и нервно-психическо развитие на детето, като същевременно предпазва и майката, и детето от хронични заболявания. Кърменето укрепва връзката майка-дете, което от своя страна води до правилно психическо и емоционално развитие на детето.

Ако обаче майката няма възможност да кърми, на бебето се дава заместител на кърмата, съобразен с физиологичните му особености. Препоръчителното количество мляко е 140 мл на килограм телесна маса за 24 часа. Нужната енергия е 120 ккал на килограм телесна маса. Едномесечното бебе наддава около 25-30 г на ден, расте средно с 3 см месечно, а обиколката на главата нараства с 1,5 до 3 см на месец.

Майката на Филип, след допитване до учебниците
и д-р Валентина Гергинова от МБАЛ “Вита”