За безопасност на млечните храни, които се продават на бройка в млекарници и т.н.

Предаването на SARS-Cov-2 чрез мляко, както и чрез други храни, е малко вероятно на този етап от познанието. Немският институт по оценка на риска, Институтът Фридрих Льофлер и Институтът Робърт Кох не установяват предаване на инфекции със SARS-Cov-2 по този път на предаване.

проф. д-р Веселка Дулева, дм, началник отдел „Храни и хранене” в Националния център по обществено здраве и анализи и главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Хранене и диететика“