Често се случва резултатите от различни лаборатории да са различни. Какви са най-честите причини за това? Как една проба може да се компрометира?


Лабораториите често ползват различни апарати и методики за изработка на своите изследвания. Всеки един метод има различни норми и референтни граници. В тази връзка е хубаво когато един пациент следи своето състояние или стойности по даден показател да използва една и съща лаборатория. Така неговите резултати са съпоставими. Пробите биха се компрометирали ако не са съхранявани и предавани в срок за работа. Пробите за урина биха се компрометирали и от неправилно отделяне (без тоалет, по време на цикъл, проба взета от памперс и др.)

МДЛ Цибалаб ЕООД