2:50 За кого е важен режимът? За майката или за бебето? Какво е режим и какво е подходящ режим?

7:50 Как да разберем, че има проблем с режима? – Трудни приспивания – Чести нощни събуждания – Ранни будувания – Много неспокоен нощен сън с постоянно въртене

14:30 Ключови неща в режима на бебето – Организация на бодърстването – Брой дремки – Продължителност на отделни дремки и дневен сън – Стабилност на режима

25:40 Стриктен или гъвкав режим?

27:15 Режимът, когато пътуваме.

33:00 Как правим промени в режима?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept