15:45 Проблеми с развитието или проблеми с границите?

25:45 Период / криза / растеж / поведение и поведенчески проблеми / забавяне / трудности в комуникацията.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept