Страхът, че ще „изпуснем“ детето, че не знаем какво става с него, вместо да ни накара да учим повече, да го опознаем и да се доближим до него, ни води до най-малкото съпротивление – забраните и ограниченията.

Оказва се, че цели области от мозъчето на детето не се изграждат, ако не му се обръща необходимото внимание – това са области, свързани с емпатията, с близостта, с привързаността.

Галина Тодорова, психолог