Отговор на въпроса можете да чуете във видеото около 54:00 минута:

Кога е време да премахнем нощната пелена?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept